پنجمین جلسه نظام تحول سلامت دانشگاه در سال ۹۸

پنجمین جلسه ستاد تحول نظام سلامت دانشگاه  با حضور رئیس محترم دانشگاه و اعضائ محترم ستاد در ساعات اولیه کاری روز شنبه مورخ  ۹۸/۰۷/۰۱۳ شروع به کار نمود. درابتدا  جناب آقای دکتر اشرفی رئیس محترم دبیرخانه ستاد تحول سلامت به بررسی مصوات جلسه قبلی ستاد ودستور کاراین جلسه پرداختند. در ادامه جلسه در مورد بخش های VIP مراکز درمانی و ارائه راهکار مناسب جهت اصلاح فرآیند موجود  و کسورات بیمه های پایه در خصوص تجهیزات و دارو مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مصوبات لازم صادر گردید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳