پنجمین کارگاه مراقبتهای پرستاری در دیالیز

IMAG0806در راستای توانمندسازی پرستاران شاغل در بخش های ویژه ،گروه مدیریت بیماریها و پیوند اعضاء معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،

اقدام به برگزاری  پنجمین دوره کارگاه مراقبت پرستاری در دیالیز (با۳۰ امتیاز آموزش مداوم)جهت پرستاران مراکز درمانی استان  شاغل در این بخش از تاریخ چهارم لغایت نهم آبان  ماه سالجاری با حضور سرکار خانم شاهقلییان دبیر علمی برنامه ، در سالن کنفرانس معاونت درمان نمود.کار عملی این کارگاه در تاریخ ۹/۸/۹۲ در بخش همودیالیز مرکز آموزشی درمانی امین برگزار خواهد شد .
IMAG0809
 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳