پروتکل تزریق پنی سیلین۲۰۰۳

پروتکل تزریق پنی سیلین۲۰۰۳ ،عنوان یک مشکل درمانی در جمعیت، حدود ۱۰% اعلام شده است که در این بین فقط ۱ تا۳ درصد از افراد واکنشهای سریع از خود نشان داده اند. به نقل از ماهنامه نظام پرستاری تیر و مرداد ۸۹.

جهت دریافت فایل کلیک نمائید. تذکر:لطفا هنگام کلیک در قسمت file name   ، نام فایل هرچه که هست فقط پسوند ان را به docx تغییر داده تا یک فیل word 2007 برای شما ذخیره و قابل نمایش باشد.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳