پاورپوینت های کنفرانس علمی «آزمایشات دوران بارداری و تفسیر آن »

30891_tubes1جهت دریافت پاورپوینت های کنفرانس علمی «آزمایشات دوران بارداری و تفسیر آن » مورخ ۱۷ آبان ماه سال جاری، روز فایل های زیر کلیک نمایید.

آزمایشات غربالگری و تشخیصی پریناتال 
بارداری و  آزمایشات غربالگری

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳