پاورپوینت های کنفرانس علمی«مسمومیت های شایع در کودکان»

piosion1227891جهت دریافت پاورپوینت های کنفرانس علمی «مسمومیت های شایع در کودکان» مورخ ۲۴ آبان ماه سال جاری، روز فایل های زیر کلیک نمایید.

اصول کلی مسمومیت ها
مسمومیت با مواد مخدر
مسمومیت های دارویی شایع
گزیدگی ها(مارگزیدگی، عقرب گزیدگی، زنبور گزیدگی)

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳