پاورپوینت جلسه آموزشی مدیران پرستاری

پاورپوینت جلسه آموزشی مدیران پرستاریپاورپوینت جلسه آموزشی مدیران پرستاری مورخ ۲۱/۷/۹۲ جهت مشاهده ارائه میگردد. جهت دریافت فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

 
دریافت پاورپوینت۱ جلسه آموزشی مدیران
دریافت پاورپوینت۲ جلسه آموزشی مدیران
 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳