تعرفه ها

تعرفه های بخش دولتی در سال۹۰

تعرفه های دولتی سال ۱۳۸۹

تعرفه هاي سرپايي سال ۱۳۸۹

تعرفه خدمات دندانپزشكي

صفحه‌ها

اشتراک در تعرفه ها

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳