تعرفه ها

تعرفه های دولتی سال ۱۳۸۹

تعرفه هاي سرپايي سال ۱۳۸۹

تعرفه خدمات دندانپزشكي

صفحه‌ها

اشتراک در تعرفه ها

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳