تعرفه ها

تعرفه های خدمات درمانی مطب و درمانگاههای خصوصی در سال ۹۵

 تعرفه های خدمات درمانی مطب و درمانگاههای خصوصی در سال ۹۵ ابلاغ گردید .

دریافت فایل 

تعرفه اعمال جراحی گلوبال

 با توجه به نامه شماره ۱۳۰۵ مورخ ۲۸/۴/۹۵ معاون محترم درمان وزارت متبوع ، به اطلاع می رساند تعرفه اعمال جراحی گلوبال سال ۹۵ ابلاغ گردید.

دریافت تعرفه اعمال جراحی گلوبال

تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی بخش دولتی ، عمومی غیر دولتی ، خصوصی و خیریه سال ۱۳۹۵

با توجه به نامه شماره ۸۸۲۹ مورخ ۲۲/۳/۹۵ معاون محترم درمان وزارت متبوع ، به اطلاع می رساند تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی بخش دولتی ، عمومی غیر دولتی ، خصوصی و خیریه سال ۱۳۹۵ ابلاغ گردید .

دریافت فایل تعرفه های بخش خصوصی

دریافت فایل تعرفه های بخش عمومی غیردولتی

دریافت فایل تعرفه های بخش دولتی

تعرفه خدمات دندانپزشكي در بخش خصوصي در سال ۱۳۹۴

تعرفه خدمات دندانپزشكي در بخش خصوصي در سال ۱۳۹۴جهت اجرااعلام گردید.

دریافت فایل

صفحه‌ها

اشتراک در تعرفه ها

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳