گروه مدیریت بیماریهاوپیونداعضا

برگزاری غرفه اهدای عضو در اصفهان

غرفه اهدای عضو در  یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات پزشکی درمحل نمایشگاههای بین المللی استان اصفهان که از تاریخ ۲۹ مهر ماه لغایت ۲ آبان ماه سال جاری برگزار گردید،

برپایی غرفه اهدای عضو در اصفهان

همزمان با یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات پزشکی درمحل نمایشگاههای بین المللی استان اصفهان واقع در پل شهرستان از تاریخ ۲۹ مهر ماه لغایت ۲ آبان ماه سال جاری از ساعت ۱۰ صبح لغایت ۱۸ عصر ، غرفه اهدای عضو

صفحه‌ها

اشتراک در گروه مدیریت بیماریهاوپیونداعضا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳