گروه مدیریت بیماریهاوپیونداعضا

جلسه نظارت بر کلینیکهای دیابت در بخش خصوصی

صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۴/۵ ، به همت اداره بیماریها ، جلسه ای به منظور ایجاد هماهنگی نظارت بر کلینیکهای دیابت در بخش خصوصی و دولتی و مراکز ۲۴۷ و۷۲۴ بیمارستانها ، بین اداره بیماریها و اداره نظارت ، با حضور مسئول محترم واحد نظارت بر مطبها ، دفاتر کار و موسسات درمانی و مسئول محترم واحد اعتباربخشی ، در این معاونت برگزار و در این زمینه بحث و تبادل نظر شد .

قابل توجه کلیه مراکز ارائه دهنده خدمات ۷۲۴

محتوای آموزشی استاندارد سکته حاد مغزی  ۷۲۴

جهت دریافت فایل مربوطه اینجا را کلیک کنید .

جلسه هماهنگی نظارت بر مراکز دولتی و خصوصی مجری بسیج ملی کنترل فشار خون

در راستای اجرای کمپین بسیج کنترل فشارخون ،صبح امروز  جلسه هماهنگی نظارت بر بیمارستانهای دولتی و خصوصی استان باحضور آقای دکتر شیرانی مدیر امور بیماریها و مراکز تشخیصی درمانی و روسای  ادارات نظارت و اعتبار بخشی ، تعالی بالینی، مامایی و پرستاری معاونت درمان برگزار گردید.

جلسه با مراکز دندانپزشکی داوطلب ارائه خدمت به بیماران خاص

روزیکشنبه مورخ ۹۸/۳/۱۹ جلسه ای به منظور نحوه انعقاد تفاهم نامه با مراکز دندانپزشکی داوطلب ارائه خدمت به بیماران خاص  باحضور رئیس اداره بیماری ها ، مسئول بیماری های غیر واگیر ،  رئیس اداره دندانپزشکی  و تعدادی از نمایندگان داوطلب ارائه خدمات دندانپزشکی به بیماران خاص   تشکیل گردید.

قابل توجه کلیه مراکز درمانی و بیمارستانهای دولتی ،خصوصی و خیریه

جهت دریافت فایل آئین نامه سلول درمانی اینجا را کلیک کنید . 

برگزاری جلسه کمپین بسیج ملی کنترل فشار خون

صبح امروز ۱۸ خرداد ماه  جلسه ای پیرامون  کمپین بسیج فشار خون بالا در دفتر جناب آقای دکتر گنجی  مدیر محترم درمان برگزار گردید. در این جلسه که  با حضور مدیر  و روسای واحدهای معاونت درمان برگزار شد.

قابل توجه کلیه مراکز درمانی و بیمارستانهای دولتی ،خصوصی و خیریه

 جهت دریافت "بسته مداخلات آموزشی بسیج ملی کنترل فشار خون" اینجا را کلیک کنید.

جلسه مدیریت داروخانه های توزیع کننده داروهای ام اس

صبح روز چهارشنبه  ۲۵/۲/۹۸  در دفتر مدیر امور بیماری ها و مراکز تشخیصی درمانی معاونت درمان جلسه ای با حضور مدیر امور بیماریها، نمایندگان معاونت غذا و دارو ،مدیر اقتصاد بردرمان، کارشناس امور مالی معاونت درمان و رئیس و کارشناسان اداره بیماریها برگزار گردید .

برگزاری جلسه بررسی بسته حمایتی بیماران موکو پلی ساکاریدوز

روز شنبه مورخ ۹۸/۲/۱۵ جلسه ای به منظور  اجرای  بسته حمایتی بیماران موکوپلی ساکاریدوز باحضور مدیر امور بیماری ها و مراکز تشخیصی درمانی معاونت درمان و رئیس اداره امور بیماریها و کارشناس اداره امور بیماریها و مسئولین بیمارستان کودکان امام حسین (ع) تشکیل گردید.  

جلسه آموزشی سامانه سیمای سرطان جهت مراکز پاتولوژی

به همت اداره امور بیماریها و باهمکاری اداره امور آزمایشگاه ها صبح روز یکشنبه  ۹۸/۲/۱۴ در سالن اجتماعات  معاونت درمان جلسه آموزشی نحوه ورود اطلاعات در سامانه سیمای سرطان جهت تعدادی از مراکز پاتولولژی استان برگزار گردید .

صفحه‌ها

اشتراک در گروه مدیریت بیماریهاوپیونداعضا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳