گروه مدیریت بیماریهاوپیونداعضا

بازدید از مرکز جامع بیماران ام اس (مرکز آموزشی درمانی آیت اله کاشانی )

در روز چهارشنبه مـورخ ۴/۴/۱۳۹۹ بازدیدی توسط اداره امـور بیماریهای این معـاونت در معیت جناب آقـای دکتر گنجـی از مرکز آموزشی درمانی آیت اله کاشانی ( مرکز جامع بیماران ام اس استان ) انجام شد .

جلسه بررسی مشکلات ثبت عملکرد بیماران سرطانی در سامانه های مربوطه

به همت اداره امور بیماری ها روز سه شنبه سوم تیرماه ساعت ۱۳:۳۰  جلسه ای با حضور  مدیر محترم درمان ،معاون محترم مدیریت امور مالی در امور درآمدی دانشگاه به همراه کارشناس محترم ایشان، روسا، مدیران و مسئولین ثبت سرطان  مراکز الزهرا(س) ،سیدالشهدا (ع)و کودکان امام حسین (ع) تشکیل گردید در این جلسه در خصوص سایتهای مربوط به ثبت اطلاعات بیماران سرطانی  و دلایل و مشکلات عدم  ثبت کامل  اطلاعات در سامانه های مذکور  مباحثی مطرح و تصمیماتی گرفته شد .   

سند توسعه شبکه ملی مراقبت سرطان

جهت دریافت   فایل سند توسعه شبکه ملی مراقبت سرطان اینجا را کلیک کنید.

سمینار دو روزه آموزشی دیابت و زخم دیابتـی

به همت اداره امور بیماریها، سمینار دو روزه آموزشی دیابت و زخم دیابتـی در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه ۲۵ و ۲۶ دی ماه، جهت گـروه هـدف پزشـکان محترم متخصص داخلی، عفونی و عمومی فعال در کلینیک های دیابت این معاونت و معاونت بهداشتی، با حضور اساتید محترم و برجسته فوق غدد و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، در سالن همایش بیمارستان میلاد برگزار گردید . لطفا جهت دریافت مطالب سمینار کلیک کنید

روز اول

روز دوم

صفحه‌ها

اشتراک در گروه مدیریت بیماریهاوپیونداعضا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳