گروه مدیریت بیماریهاوپیونداعضا

جلسه بررسی مشکلات کمیته ام اس

صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ ، جلسه ای به همت اداره بیماریها ، در خصوص بررسی مشکلات و چالش های موجود در برگزاری کمیته های بیماران ام اس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، با حضور مدیر محتـرم اداره بیماریها و مراکز تشخیصـی و درمـانی و پزشکان محترم نورولوژیست و عضو کمیته ام اس ( دارای ابلاغ کشوری ) ، در این معاونت برگزار و در این زمینه بحث و تبادل نظر گردید .

جلسه راه اندازی کلینیک مراقبت های مفصلی

صبح امروز (یکشنبه مورخ ۹۸/۴/۶ )جلسه ای به منظور راه اندازی کلینیک مراقبت های مفصلی  باحضور مدیر درمان، مدیر امور بیمارستانها و مراکز تشخیصی درمانی ، رئیس اداره بیماری ها و کارشناس بیماری ها  ورئیس بیمارستان سیدالشهدا و دوتن از متخصصین مربوطه تشکیل گردید .  

آغاز دوره آموزشی پرستاری سالمندی

پیرو مصوبه کمیته راهبردی سلامت سالمندان ( که در دفتر ریاست محترم دانشگاه برگزار گردیده بود )  و به همت اداره امور بیماری های معاونت درمان روز سه شنبه ۱۱ تیر ماه دوره آموزشی پرستاری سالمندی آغاز گردید . 

جلسه نظارت بر کلینیکهای دیابت در بخش خصوصی

صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۴/۵ ، به همت اداره بیماریها ، جلسه ای به منظور ایجاد هماهنگی نظارت بر کلینیکهای دیابت در بخش خصوصی و دولتی و مراکز ۲۴۷ و۷۲۴ بیمارستانها ، بین اداره بیماریها و اداره نظارت ، با حضور مسئول محترم واحد نظارت بر مطبها ، دفاتر کار و موسسات درمانی و مسئول محترم واحد اعتباربخشی ، در این معاونت برگزار و در این زمینه بحث و تبادل نظر شد .

قابل توجه کلیه مراکز ارائه دهنده خدمات ۷۲۴

محتوای آموزشی استاندارد سکته حاد مغزی  ۷۲۴

جهت دریافت فایل مربوطه اینجا را کلیک کنید .

جلسه هماهنگی نظارت بر مراکز دولتی و خصوصی مجری بسیج ملی کنترل فشار خون

در راستای اجرای کمپین بسیج کنترل فشارخون ،صبح امروز  جلسه هماهنگی نظارت بر بیمارستانهای دولتی و خصوصی استان باحضور آقای دکتر شیرانی مدیر امور بیماریها و مراکز تشخیصی درمانی و روسای  ادارات نظارت و اعتبار بخشی ، تعالی بالینی، مامایی و پرستاری معاونت درمان برگزار گردید.

جلسه با مراکز دندانپزشکی داوطلب ارائه خدمت به بیماران خاص

روزیکشنبه مورخ ۹۸/۳/۱۹ جلسه ای به منظور نحوه انعقاد تفاهم نامه با مراکز دندانپزشکی داوطلب ارائه خدمت به بیماران خاص  باحضور رئیس اداره بیماری ها ، مسئول بیماری های غیر واگیر ،  رئیس اداره دندانپزشکی  و تعدادی از نمایندگان داوطلب ارائه خدمات دندانپزشکی به بیماران خاص   تشکیل گردید.

قابل توجه کلیه مراکز درمانی و بیمارستانهای دولتی ،خصوصی و خیریه

جهت دریافت فایل آئین نامه سلول درمانی اینجا را کلیک کنید . 

برگزاری جلسه کمپین بسیج ملی کنترل فشار خون

صبح امروز ۱۸ خرداد ماه  جلسه ای پیرامون  کمپین بسیج فشار خون بالا در دفتر جناب آقای دکتر گنجی  مدیر محترم درمان برگزار گردید. در این جلسه که  با حضور مدیر  و روسای واحدهای معاونت درمان برگزار شد.

صفحه‌ها

اشتراک در گروه مدیریت بیماریهاوپیونداعضا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳