گروه مدیریت بیماریهاوپیونداعضا

اولین کمیته علمی-اجرایی مدیریت درمان سکته حاد مغزی (۷۲۴) بیمارستان اشرفی خمینی شهر

اولین کمیته علمی-اجرایی مدیریت درمان سکته حاد مغزی (۷۲۴) بیمارستان شهید اشرفی خمینی شهر با حضور رییس، مدیر، معاون درمان، فوکال پوینت علمی و اجرایی برنامه و کلیه مسئولین بخش های مرتبط با فرآیند و مسئولین و کارشناسان برنامه در ستاد معاونت درمان روز چهار شنبه مورخ ۲۵/۵/۹۶ در سالن جلسات این مرکز برگزار گردید.

اولین کمیته علمی-اجرایی مدیریت درمان سکته حاد مغزی (۷۲۴) مرکز امین

اولین کمیته علمی-اجرایی مدیریت درمان سکته حاد مغزی (۷۲۴) مرکز امین با حضور رییس، مدیر، معاون درمان، فوکال پوینت علمی و اجرایی برنامه و کلیه مسئولین بخش های مرتبط با فرآیند و مسئولین و کارشناسان برنامه در ستاد معاونت درمان روز ۵ شنبه مورخ ۱۹/۵/۹۶ در سالن جلسات این مرکز برگزار گردید.

برگزاری جلسه هماهنگی-آموزشی پزشکان کاروان های حجاج سال ۹۶

جلسه هماهنگی-آموزشی پزشکان کاروان های حجاج سال ۹۶،در خصوص بیماری های واگیر حجاج روز شنبه مورخ ۱۴ مرداد ماه با حضور معاون محترم درمان، مدیر محترم امور بیمارستانی و اعتبار بخشی، مدیر محترم فوریت های پزشکی، کارشناسان محترم معاونت بهداشتی، نماینده محترم گروه عفونی، کارشناسان محترم هلال احمر و پزشکان محترم کاروان ها، در سالن کنفرانس معاونت درمان برگزار گردید.

برگزاری جلسه هماهنگی ستادی بیماری های واگیر حجاج

با توجه به نزدیک شدن به اعزام حجاج بیت الله الحرام و با هدف برنامه ریزی های عملیاتی در راستای اقدامات پیشگیری از بیماری های واگیر جلسه هماهنگی ستادی بیماری های واگیر حجاج روز دوشنبه ۹ مرداد ماه با حضور معاون محترم درمان، مدیر محترم امور بیمارستانی و اعتبار بخشی و نماینده گروه عفونی دانشکده پزشکی، کارشناسان محترم معاونت بهداشتی، مدیر محترم فوریت های پزشکی، رئیس محترم ستاد هدایت و اورژانس بیمارستانی، فوکال پوینت محترم علمی بیماری های واگیر بیمارستان امین و کارشناسان مربوطه در حوزه معاونت درمان در سالن کنفرانس معاون محترم درمان برگزار گردید.

برگزاری جلسه هماهنگی فصلی فوکال پوینت های بیماری های واگیر

جلسه هماهنگی فصلی فوکال پوینت های بیماری های واگیر با محوریت آنفلوآنزای پرندگان روز شنبه مورخ ۱۶ بهمن ماه، ویژه فوکال پوینت های علمی و اجرایی بیماری های واگیر مراکز درمانی استان، در سالن اجتماعات معاونت درمان برگزار گردید.

برگزاری کمیته درمان PKU

کمیته درمان PKUروز پنجشنبه ۲۳ دی ماه با حضور مدعوین محترم در دفتر مدیر محترم امور بیمارستانی و خدمات بالینی برگزار گردید. در این جلسه در خصوص فرآیندهای PKU در ۳ محور : توزیع شیر خشک، آزمایشات بیماران و اعتبارات بحث و تبادل نظر صورت گرفت و تصمیماتی اتخاذ گردید.

برگزاری شورای مشورتی سرطان

شورای مشورتی سرطان روز دوشنبه ۲۰ دی ماه با حضور مدیر محترم امور بیمارستانها و گروه های تخصصی مرتبط در دفتر معاون محترم درمان برگزار گردید. در این جلسه در خصوص ساماندهی مطب های هماتولوژی-انکولوژی و رادیوتراپی-انکولوژی در ۴ محورنیروی انسانی، فضای فیزیکی، تجهیزات و تعرفه ها بحث و تبادل نظر صورت گرفت و تصمیماتی اتخاذ گردید.

برگزاری سومین کمیته غربالگری و تشخیص سرطان

سومین کمیته غربالگری و تشخیص سرطان روز دوشنبه ۱۳ آذر ماه با حضور معاون محترم درمان، قائم مقام محترم معاون درمان، و اعضای کمیته (صاحب نظران فرایند از ستاد معاونت درمان ، مدیران بیمارستان های مجری پروژه های غربالگری و تشخیص سرطان ۵ گانه استان و کلیه گروه های تخصصی مرتبط) در سالن کنفرانس معاونت درمان برگزار گردید.

برگزاری سومین کمیته درمان موثر سرطان

سومین کمیته درمان موثر سرطان روز پنجشنبه ۹ آذر ماه با حضور قائم مقام محترم معاون درمان، و اعضای کمیته (صاحب نظران فرایند از ستاد معاونت درمان ، بیمارستان فارابی و کلیه گروه های تخصصی مرتبط از دانشکده پزشکی) در دفتر معاون محترم درمان برگزار گردید.

دوره آموزشی تدابیر درمانی در همودیالیز

در راستای توانمند سازی پرستاران شاغل در بخشهای همودیالیز،  گروه مدیریت بیماریها و پیوند اعضاء معاونت درمان با هدف ارتقاء سطح علمی پرسنل بخش همودیالیز اقدام به برگزاری کنفرانس آموزشی تدابیر درمانی در همودیالیز در روز سه شنبه مورخ ۳۰/۹/۹۵ در تالار زیتون دانشگاه نمود

صفحه‌ها

اشتراک در گروه مدیریت بیماریهاوپیونداعضا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳