همایش کنترل عفونت با رویکرد مقاومت های آنتی بیوتیکی

همایش کنترل عفونت با رویکرد مقاومت های آنتی بیوتیکی دارای امتیاز آموزش مداوم ، با همت واحد کنترل عفونت این معاونت و همکاری مرکز تحقیقات عفونی بیماریهای گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، با گروه هدف متخصصین عفونی ، سوپروایزرین کنترل عفونت ، مسئولین بهداشت محیط ، اتاق عمل ، CSSD و آندوسکوپی و همچنین حضور مسئولین مربوطه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان از ساعت ۸ لغایت۱۴ مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۶ در هتل آسمان اصفهان برگزار گردید .

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳