قابل توجه مسئولين فني مراكز درمان سوء مصرف مواد

همايش كاربردي آشنايي با مسئوليت هاي حقوقي روابط كار و بيمه نامه هاي صاحبان حرف پزشكي و ملاحظات حقوقي و قانوني در مراكز درمان سوء مصرف مواد و آشنايي با بازار سرمايه توسط انجمن صنف درمانگران اعتياد ، ويژه مسئولين فني مراكز مذكور روز پنجشنبه ۱۳ تيرماه از ۸ صبح لغایت ۱۳ در محل سالن اجتماعات معاونت درمان  برگزار مي گردد.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳