هفته سلامت روان گرامی باد

 

۲۴ تا ۳۰ مهر ماه هفته سلامت روان گرامی باد

 

افسردگی بیماری شایعی است و بسیاری از مردم از آن رنج می برند و نیازمند مراقبت هستند.

۱۰ اکتبر هر سال از سوی سازمان بهداشت جهانی (WHO) به عنوان روز بهداشت روان معرفی شده است. سازمان بهداشت جهانی برای پایان دادن به این بیماری و دیگر بیماریهای روانی فراخوان دولتی داده است و مبارزه با این انگ اجتماعی را کلیدی برای دسترسی به یک زندگی مطلوب تلقی می کند.

بیش از ۳۵۰ میلیون نفر در دنیا دچار افسردگی هستند که این بیماری فرد را از یک زندگی مطلوب و عملکرد مناسب محروم می کند.تلقی این بیماری به عنوان یک انگ اجتماعی،آگاهی افراد را نسبت به این بیماری و درمان آن می کاهد.
 

ضمن اشاره به اینکه افسردگی از سایر اختلالات روانی عادی که برای هر فرد حادث می شود، متفاوت است افزود : این بیماری عبارت است از یک "احساس ماندگار از ناخوشی و بیماری بیش از دو هفته و عدم توانایی در انجام کارها و درمان موثر آن درمان دارویی و روان شناختی است.

متاسفانه بسیاری از مردم درمانهای موثر برای این بیماری را دریافت نمی کنند این آمار در بسیاری از کشورها به بیش از ۹۰% می رسد و این خود دلیلی است برای اینکه سازمان بهداشت جهانی از کشورهایی که در این زمینه فعالیت دارند حمایت کند.

افسردگی نتیجه تداخل پیچیده ای از عوامل بیولوژیکی، اجتماعی و روان شناختی است. به طور مثال بیماری قلبی عروقی می تواند شخص را به سمت افسردگی سوق دهد و یا زایمان که باعث افسردگی پس از زایمان در حدود یک پنجم زنان باردار را عارض می شود.
 

  افسردگی می تواند فرد را به سمت خودکشی سوق دهد که متاسفانه حدود یک میلیون نفر هر ساله در این گروه قرار می گیرند.

 

 

   تهیه و تنظیم/ دکتر شهین مرتجی

مسؤل امورفرهنگی/ معاونت درمان اصفهان

 

 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳