هفته خود مرا قبتی گرامی باد

۲۷ آبان الی۳ آذر ماه هفته جهانی خود

مراقبتی بر تلاشگران عرصه سلامت گرامی باد     

 

 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳