نود و چهارمین جلسه کمیسیون ماده ۲۰ استانی

1391.7.1 parvaneنود و چهارمین جلسه کمیسیون ماده ۲۰ استانی روز شنبه ۳۱ فروردین ماه با حضور معاون درمان و سایر اعضا در دفتر ریاست محترم دانشگاه با موضوع

بازنگری وضعیت سطح بندی موسسات پزشکی و پیرا پزشکی در استان اصفهان برگزار گردید . 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳