نظارت و پایش از مراکز درمان سوء مصرف مواد شهرستان خمینی شهر و شهرستان فلاورجان

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳