بیست و ششمین جلسه ستاد استانی نظارت بر تعرفه ها

بیست و ششمین جلسه ستاد استانی نظارت بر تعرفه ها

سی امین جلسه ستاد استانی نظارت بر تعرفه ها روز دوشنبه مورخ ۹۷/۳/۲۸ ساعت ۱۰:۳۰ با حضور ریاست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و کلیه اعضاء در دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد ، ۱۴  پرونده بررسی و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳