نتیجه استعلام سازمان بیمه سلامت از وزارت کشور مبنی بر ارائه خدمات بیمه ای و درمانی به پناهدگان

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳