نتایج چهارمین کمیسیون اضطراری طرح اجباری

untitled98نتایج چهارمین کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری (پرستاری ،هوشبری و اتاق عمل) زمستان ۹۱

پس از بررسی پرونده هاو امتیازبندی براساس اطلاعات شرکت کنندگان درکمیسیون فوق اعلام شد. جهت دریافت فایل اینجا کلیک کنید. لطفا" به توضیحات  فایل ضمیمه توجه فرمائید .
ضمنا" پنجمین کمسیون اضطراری از  دو شنبه مورخ ۲۱/۱۲/۹۱ آغاز می گردد.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳