نتایج آزمون کنترل کیفیت در آزمایشگاههای تشخیص پزشکی

آزمون آزمایشگاهجهت دريافت نتايج آزمون "کنترل کیفیت در آزمایشگاههای تشخیص پزشکی "،كه در تاريخ های بیست و چهارم آذر و بیست و نهم دی ماه سال جاری توسط واحد آموزش معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و با همکاری اداره امور آزمایشگاه ها جهت کاردان و کارشناسان علوم آزمایشگاهی در پایگاههای الزهرا (س) ، بهشتی ، نور ، شهید منتظری نجف آباد ، شهید مطهری ، مرکز بهداشت شماره یک و معاونت درمان  برگزار گرديد بر روی نام پایگاه مورد نظر كليك نماييد.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳