نتایج آزمون اصول مدیریت خدمات پرستاری مورخ ۲۱/۲/۹۱

test1
جهت دريافت نتايج آزمون اصول مدیریت خدمات پرستاری ویژه مدیران خدمات پرستاری مراکز درمانی اصفهان ،كه در تاريخ ۲۱ و ۲۸ اردیبهشت ماه سال جاری توسط واحد آموزش معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در  پایگاههای مراکز آموزشی درمانی نور و حضرت علی اصغر(ع) ، شهید بهشتی ،  امین ،الزهرا(س) و تالار ابن سینای نجف آباد  برگزار گرديد، بر روی نام پایگاه مربوطه كليك نماييد. نمرات آزمون مورخ ۲۸/۲/۹۱ متعاقباً اعلام می گردد. 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳