نتایج آزمون"اصول مدیریت خدمات پرستاری" مورخ ۲۸/۲/۹۱

آزمون اصول مدیریت پرستاری28جهت دريافت نتايج آزمون "اصول مدیریت خدمات پرستاری" ویژه مدیران خدمات پرستاری مراکز درمانی استان اصفهان كه در تاريخ  ۲۸ اردیبهشت ماه سال جاری توسط واحد آموزش معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در  پایگاه های معاونت درمان ،مراکز آموزشی درمانی نور و حضرت علی اصغر(ع) ، شهید بهشتی ،امین ، الزهرا(س) ،سیدالشهداء ، دانشکده پزشکی  و تالار ابن سینای نجف آباد برگزار گرديد، بر روی نام پایگاه مربوطه كليك نماييد.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳