مولتیپل اسکلروزیس:(مدارک لازم جهت تایید بیماری،تایید دارو،تشکیل پرونده)

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳