منشور حقوق مراجعین به آزمایشگاه های تشخیص پزشکی

منشور حقوق مراجعین به آزمایشگاه های تشخیص پزشکی قابل توجه کلیه آزمایشگاههای تشخیص پزشکی:
با توجه به اینکه ارتقای اخلاق حرفه ای و کاربردی در کلیه حوزه های سلامت از اولویت های اساسی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی است، بدین منظور منشور حقوق مراجعین به آزمایشگاه های تشخیص پزشکی که به تصویب شورایعالی اخلاق پزشکی رسیده است جهت اطلاع و اقدام ارائه می گردد.جهت دریافت فایل منشور حقوق مراجعین به آزمایشگاه های تشخیص پزشکی به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

دریافت فایل منشور حقوق مراجعین به آزمایشگاه های تشخیص پزشکی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳