مناجات نامه

moder-dey  
 
مناجات نامه
 
              صبح امروز کسی گفت به من
     تو چقر تنهایی
 
گفتمش در پاسخ تو چقدر نادانی !
 
تن من گر تنهاستدل من با دلهاست
 
یاری دارم از جنس بلور!که دعایم گوید....ودعایش گویم
 یادش در دل من ، قلبش منزل من ! او همان خالق صبحان منست .
 
تهیه و تدوین/ دکتر مرتجی
مسؤل امور فرهنگی/ معاونت درمان

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳