ملاحظات زایمان در آب

28991از آنجا که ترویج زایمان طبیعی به عنوان یکی از مهم ترین راهکارهای برنامه سلامت مادران است،استفاده از روشهای کاهش درد زایمان جهت دستیابی به این هدف ضروری می باشد. یکی از این روشها انجام زایمان در آب است. جهت دریافت فایل ملاحظات زایمان در آب اینجا را کلیک نمایید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳