مقایسه میزان ماندگاری استریل در انواع مختلف بسته بندی وسایل دندانپزشکی

Sterilizing dental instrumentsآگاهی از زمان بقای استریلیزاسیون در انواع مختلف بسته بندی ها از سیکل استریلیزاسیون مجدد جلوگیری می نماید.این مطالعه با هدف بررسی زمان بقای استریلیزاسیون در چهار نوع از کیسه های استریل رولی-پرسی و چسبی در مقایسه با روش مرسوم شان پارچه ای طراحی و اجرا گردید
 
 
 
 

دریافت مقاله مقایسه میزان ماندگاری استریل در انواع مختلف بسته بندی وسایل دندانپزشکی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳