معرفی واحدصدورپروانه

۱- دکتراحمدجمشیدی

سمت :رییس اداره صدورپروانه ها                                                                          

 مدرک تحصیلی :پزشک عمومی

سابقه کار :۲۷سال   

 

شرح وظایف :

۱-       برنامه ریزی و نظارت فنی بر عملکرد اداره صدور پروانه ها

۲-       پاسخگویی به ارباب رجوع و راهنمایی ایشان در راستای مراحل صدور پروانه ها و تطبیق شرایط با آیین نامه های موجود

۳-       حل و فصل مشکلات دورن و برون واحدی در راستای پیگیری امور پرسنلی واحد

۴-       ایجاد ارتباط مناسب و تعامل با سایر واحد های معاونت درمان و کلیه مراکز درمانی

 

 

۲-  خانم منیر السادات غزالی اصفهانی

سابقه کار :۲۵ سال            مدرک تحصیلی :کارشناس پرستاری                         سمت : کارشناس اداره صدور پروانه ها

شرح وظایف :

۱-دبیر کمیسیون ماده ۲۰استانی

۲- کارشناس مسئول سطح بندی خدمات بیمارستانی

۳- مسئول سامانه  تمدید پروانه های موسسات پزشکی

۴- انجام امور ثبت شرکتهای سهامی خاص و صدور گواهی حضور شرکتها در مناقصات ،مزایدات و قراردادهای بهداشتی درمانی

۵- انجام امورمراکزجامع  توانبخشی -ارتوپدی فنی- طب کار

۶-انجام امور بیمارستانها اعم از تمدید- صدور پروانه های ،مسئول فنی ،افزایش بخش و...............

۳- خانم مژده جعفری

سابقه کار :۲۳سال                 مدرک تحصیلی :کارشناس مدارک پزشکی           سمت :کارشناس اداره صدور پروانه ها

شرح وظایف :

۱-صدور موافقت اصولی و پروانه های بهره برداری و مسئولین فنی درمانگاههای عمومی ، تخصصی

۲- صدور موافقت اصولی و پروانه های بهره برداری و مسئولین فنی درمانگاههای دندانپزشکی

۳-  صدور موافقت اصولی و پروانه های بهره برداری و مسئولین فنی مراکز درمان سوء مصرف مواد

۴-  صدور موافقت اصولی و پروانه های بهره برداری و مسئولین فنی  موسسات رادیولوزی و سونوگرافی -  مراکز پزشکی هسته ای - مراکز تصویر برداری و مراکز اکسیژن هایپر بار

۵- جمع بندی آمار و

 

عملکرد اداره صدور پروانه ها

 

 

- خانم آسیه مکارمی نیا

سابقه کار : ۶ سال    مدرک تحصیلی :کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی   

سمت:کارشناس اداره صدور پروانه ها

شرح وظایف :

  ۱-انجام امور مربوط به مراکز جراحی محدود

۲-صدور موافقت اصولی و پروانه های بهره برداری و مسئولین فنی موسسات فیزیوتراپی

۳- صدور موافقت اصولی و پروانه های بهره برداری و مسئولین فنی مراکز آمبولانس خصوصی- طب پیشگیری و ارتقاء سلامت –مشاوره و ارائه خدمات پرستاری و مامایی و مراقبتهای بالینی در منزل –سلامتکده طب سنتی

۴- مکاتبه با سازمانهای بیمه گر و نظام پزشکی در خصوص اشتغال پزشکان .

 

۵–خانم فرزانه کبیر

سابقه کار :۲۰  سال                مدرک تحصیلی :دیپلم               سمت :کارشناس اداره صدور پروانه ها

شرح وظایف :

۱- صدور موافقت اصولی و بهره برداری موسسات ساخت و فروش عینک طبی

۲- صدورو تمدیدمجوز تزریقات و پانسمان پزشکان پیراپزشکان

۳-وارد کردن اطلاعات پزشکان و موسسات پزشکی و پیراپزشکی در نرم افزار

۴- بررسی تعداد اشتغال پزشکان برای بستن قرارداد با بیمارستانهای دولتی

۵- وارد کردن فیش های بانکی واریزشده توسط متقاضیان تاسیس موسسات پزشکی و پیراپزشکی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳