مدیریت نظارت و اعتبار بخشی و صدور پروانه ها

 

 نام ونام خانوادگی مدیر:دکترامیرحسین شیرانی

مدرک تحصیلی:متخصص روانپزشکی

سمت:مدیریت نظارت و صدور پروانه ها

پست الکترونیک:

تلفن تماس:

 

م

 

-

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳