مدیریت اقتصاد درمان , استانداردها و فناوری سلامت

 به بخش مدیریت اقتصاد درمان , استانداردها و فناوری سلامت خوش آمدید.

نام ونام خانوادگی مدیر:دکترمحمد شفیعیون

مدرک تحصیلی:دکترای پزشکی

سمت:مدیراقتصاد درمان , استانداردها و فناوری سلامت

پست الکترونیک:

تلفن تماس:

 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳