مداخله در درمان

_فردی که بدون داشتن مدرک و در محلی فاقد مجوز  اقدام به مداخله در امور درمان، ویزیت بیماران و تجویز دارو

مي نمود، توسط واحد امور حقوقی و  واحد مطبها معاونت درمان شناسایی ، محل پلمپ گرديد و متصدي به مراجع قضايي معرفي شد.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳