مجموعه راهنمای کشوری مدیریت مواجهه شغلی با HIV

مجموعه راهنمای کشوری مدیریت مواجهه شغلی با HIV جهت دریافت مجموعه راهنمای کشوری مدیریت مواجهه شغلی با HIV (توصیه هایی برای پروفیلاکسی پس از تماس) اینجا کلیک کنید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳