برگزاری جلسه مدیریت درمان سکته حاد قلبی(۲۴۷)

به منظور ارتقا خدمت رسانی مراکز مجری برنامه ۲۴۷ و کاهش زمان ارائه خدمت به بیماران جلسه ای در تاریخ ۹۷/۴/۱۷ در ساعت ۸ صبح با حضور مدیر درمان ، روسای مربوطه تشکیل گردید و موارد لازم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳