مبلغ واریزی تمدید پروانه تاسیس

تمدید پروانه تاسیس و تمدید پروانه مسئول فنی آزمایشگاه و...

 جهت دریافت فایل مربوط به مبالغ واریزی جهت تمدید پروانه های تاسیس و مسئول فنی آزمایشگاهها اینجا کلیک کنید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳