لیست خدمات گلوبال نود مورد اعمال شایع جراحی در بخش دولتی سال ۱۳۹۱

__لیست خدمات گلوبال نود مورد اعمال شایع جراحی(با احتساب و اعمال رشد تعرفه هر یک از اجزاء گلوبال)بخش دولتی سال ۱۳۹۱ اعلام شد.جهت دریافت فایل لیست خدمات اینجا کلیک نمایید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳