قابل توجه پرسنل محترم معاونت درمان

قابل توجه پرسنل محترم معاونت درمان و روانشناسان شاغل در مراكز درمان سوء مصرف مواد كلاس آموزش شناخت مواد و پيشگيري از مصرف مواد مخدر در محل سالن اجتماعات معاونت درمان در تاريخ ۹۸/۴/۱۰ از ساعت ۹ صبح برگزار مي گردد.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳