قوانین مجازات اسلامی در دندانپزشکی قانونی

imagescabb8jxaهر گاه طبیبی گر چه حاذق و متخصص باشد در معالجه هایی که شخصا انجام می دهد یا دستور آن را صادر می کند هر چند به اذن بیمار یا ولی او باشد باعث تلف شدن جان یا نقص عضو یا خسارت مالی می شود ضامن است، مگر اینکه قبل از شروع به درمان، از مریض یا ولی اوبرائت حاصل نماید.
 
 
 

دریافت متن قوانین مجازات اسلامی در دندانپزشکی قانونی
 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳