قابل توجه کلیه مراکز درمانی ،بیمارستان های دولتی،خصوصی و وابسته به ارگان ها

جهت دریافت دستورالعمل اجرایی تایید مرگ مغزی اینجا را کلیک کنید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳