قابل توجه کلیه مراکز درمانی و بیمارستانهای دولتی ،خصوصی و خیریه (بسته حمایتی سرطان )

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳