قابل توجه بیمارستانهای خصوصی ، خیریه و وابسته به ارگانها

جهت دریافت فایل اکسل مربوط به نامه شماره ۱۰۱۷۷ مورخ ۹۸/۱۰/۲۲ و ۱۱۵۱۱ مورخ ۹۸/۱۱/۲۸ (اطلاعات در مورد فناوری اطلاعات بیمارستان) اینجا را کلیک کنید.

مقتضی است پس از تکمیل و تا تاریخ مذکور در نامه ، اطلاعات را به صورت پست الکترونیک و یا بهمراه نامه رسمی به این معاونت ارسال فرمایید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳