قابل توجه کلیه بیمارستانها و مراکز درمانی، مراکز جراحی محدود و درمانگاهها

قابل توجه کلیه بیمارستانها و مراکز درمانی، مراکز جراحی محدود و درمانگاهها (ممنوعیت پذیرش الکتیو بیماران خارجی در مراکز فاقد مجوز

به اطلاع کلیه بیمارستانها و مراکز درمانی، مراکز جراحی محدود و درمانگاهها می رساند

با عنایت به دستور معاون محترم درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پذیرش الکتیو بیماران خارجی در مراکز فاقد مجوز پذیرش بیماران بین الملل (IPD) از تاریخ ۹۷/۶/۱ ممنوع می باشد.

لذا کلیه مراکز متقاضی صدور و یا تمدید مجوز لازمست از طریق ارسال درخواست کتبی خود به این معاونت اقدام نمایند. بدیهی است پس از انجام بازدید توسط کارشناسان دانشگاه(طبق چک لیست مربوطه) بازدید نهایی از سوی ستاد وزارت انجام خواهد شد.در این راستا رعایت نکات ذیل مورد الزامی می باشد:

۱-سایت با در نظر گرفتن حداقل استانداردها راه اندازی شود.

۲-تیم IPD بایستی توانایی ارتباط کلامی با بیمار خارجی را داشته باشند، درغیراینصورت حضور و پاسخگویی کارشناس مسلط به زبان (انگلیسی، عربی یا هردو) در کلیه شیفتهای کاری موسسه پزشکی دارای مجوز الزامیست.

۳-ثبت کامل اطلاعات بیماران خارجی در سامانه گردشگری سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شامل کلیه فیلدها الزامیست.

موارد پیگیری و یا تکمیل روند درمان بیمارانی که به استناد مدارک پزشکی بیمار، قبل از تاریخ این بخشنامه در موسسات پزشکی فاقد مجوز پذیرش شده و اقدامات درمانی برای ایشان شروع شده است، از شمول این بخشنامه مستثنی می باشند. شایان ذکر است با مراکز متخلف مطابق ماده ۳۳ آیین نامه تاسیس بیمارستانها و سایر آیین نامه های مربوطه برخورد خواهد شد.

درصورت داشتن هرگونه سوال یا ابهام با کارشناسان اداره گردشگری سلامت این حوزه با شماره ۳۶۶۱۹۶۶۱-۰۳۱ داخلی ۲۱۵ یا ۲۹۹ تماس حاصل فرمائید.

 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳