قابل توجه کلیه مسئولین برنامه آواب

ftcawjet91cao3m2a0caqo9vmucai8k20jcaog4sw6capcubgbcaxqcofacahz34zacaay4au3ca36fls9cafayo6rcazavovbcaqjgd36cauo95v7caocfp1lcasctqqvcapai6czcawa1c7vca7btgsycah06cmf
 جهت دریافت فایل دستورالعمل و راهنمای سامانه مدیریت آمار واطلاعات بیمارستانی(آواب) اینجا را کلیک کنید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳