قابل توجه رؤسا، مدیران و مسئولین محترم رسته های اداری مالی معاونت درمان

onlinetest-sourceجهت دریافت منبع آزمون آنلاین "آشنایی با آیین نامه اداری و استخدامی " ویژه رؤسا، مدیران و مسئولین محترم رسته های اداری و مالی معاونت درمان اینجا کلیک نمایید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳