فرم نیاز سنجی آموزشی سال ۱۳۹۸

جهت دریافت فایل اکسل فرم نیازسنجی سال ۱۳۹۸ کلیک نمایید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳