فرم ثبت مشخصات نرم افزار سونوگرافی و MRI مراکز سرپایی

 
۱ Start ۲ کامل
اطلاعات مرکز
اطلاعات نرم افزار

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳