فرم های ارزیابی اولیه بیمار

پیرو یکسان سازی برگ های پرونده پزشکی، برگ های ارزیابی اولیه بیمار بزرگسال، کودک، روان بزرگسال و روان کودک، توسط معاونت پرستاری با همکاری گروه های آمار و برنامه های امور درمان، تغذیه و مددکاری معاونت درمان وزارت بهداشت و درمان، تدوین و طراحی گردید و توسط گروه مدیریت آمار و برنامه های امور درمان دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی بررسی و تایید گردید و کد کشوری به آن اختصاص یافت. فرم های مذکور به همراه راهنماهای مربوطه جهت ارزیابی اولیه بیماران در کلیه بخش های بیمارستانی (از ابتدای سال ۱۳۹۷) ابلاغ می گردد. 

جهت دریافت ابلاغ برگ های ارزیابی اولیه بیمار اینجا را کلیک نمایید.

جهت دریافت فرم ارزیابی اولیه بیمار بزرگسال و راهنمای مربوطه اینجا را کلیک نمایید.

جهت دریافت فرم ارزیابی اولیه بیمار کودک و راهنمای مربوطه اینجا را کلیک نمایید.

جهت دریافت فرم ارزیابی اولیه بیمار مبتلا به اختلالات اعصاب و روان (بزرگسال) و راهنمای مربوطه اینجا را کلیک نمایید.

جهت دریافت فرم ارزیابی اولیه بیمار کودک و نوجوان بستری در بخش روان و راهنمای مربوطه اینجا را کلیک نمایید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳