فایل پاورپوینت استانداردهای اعتباربخشی نسل چهارم در حیطه آموزش

جهت دریافت فایل پاورپوینت استانداردهای اعتباربخشی نسل چهارم در حیطه آموزش ارائه شده در جلسه مورخ ۹/۸/۹۸ کلیک نمایید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳