غرفه گردشگری سلامت معاونت درمان در نمایشگاه بین المللی پزشکی اصفهان

یازدهمین نمایشگاه بین المللی پزشکی اصفهان در تاریخ ۲۹ مهرماه لغایت ۲ آبانماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی اصفهانپل شهرستان برگزار گردید در این نمایشگاه واحد گردشگری سلامت معاونت درمان درسالن نقش جهان غرفه شماره۱/۳۱۱ نسبت به معرفی ظرفیت های درمانی و جاذبه های گردشگری استان اصفهان اقدام نمود. بازدیدکنندگان این غرفه را پزشکان، روسای بیمارستانهای استان اصفهان و سایر استانها، نمایندگان شرکتهای متقاضی و نیز عموم مردم تشکیل می دادند.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳