طرح پزشکان اقماری

فراخوان جذب متخصصین جراحی ، بیهوشی، داخلی ، اطفال،زنان

کلیه پزشکان متخصص ،فلوشیپ یا فوق تخصص با هرگونه رابطه استخدامی(اعم از رسمی ،پیمانی ،قراردادی ،متعهد به خدمت ،قرارداد ساعتی و سایر روابط قراردادی ازجمله این قرارداد) وهمچنین پزشکانیکه استخدام مراکز دولتی نیستند و تمایل به خدمت در مناطق ذیل را دارند نیز میتوانند ، پس از انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه و در صورت رعایت ضوابط این دستورالعمل ،مشمول پرداخت تشویقی این دستورالعمل می گردند .

پرداختی به ازاءهر ۲۴ ساعت فعالیت در شهرهای گروه الف و ب.

در شهرهای گروه الف : مبلغ مبلغ ۱.۲۵۰۰۰۰۰تشویقی

 درشهرهای گروه ب : مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰پرداخت تشویقی به پزشکان علاوه برپرداخت عملکردی تعلق میگیرد.

شیوه پرداخت به پزشکان :

پزشکانی که تمایل به همکاری و عقدقرارداد با معاونت درمان را دارند می توانند علاوه بر ادامه فعالیت های جاری خود به صورت پاره وقت

(یک یا دوهفته در ماه ) از مزایای این طرح بهره مند شوند.

جهت عقد قرارداد به بیمارستانهای جدول فوق به معاونت درمان مراجعه فرمایید.

 

نام شهر

گروه

نام شهر

گروه

چادگان

الف

اردستان

ب

دهاقان

الف

سمیرم

ب

فریدونشهر

الف

خوانسار

ب

نطنز

ب

نائین

ب

فریدن

ب

میمه

ب

تیران و کرون

ب

گلپایگان

ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     آپلود : تفاهم نامه ( پیوست ) می باشد

فایل پیوست: 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳