ضوابط ارسال نمونه به خارج از کشور

ضوابط ارسال نمونه به خارج از کشورقابل توجه کلیه مسئولین فنی آزمایشگاههای تشخیص پزشکی:
برای دریافت نامه مدیر کل آزمایشگاه

مرجع سلامت در  خصوص ضوابط ارسال نمونه به خارج از کشور به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

 

دریافت نامه مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳